Pojízdné regály

 

V případě, že plánujete výstavbu nového skladu paletovaného zboží, tyčového materiálu, plechů nebo uvažujete o rekonstrukci svého stávajícího prostoru, měli byste si položit tyto otázky:

 • Chci zvýšit kapacitu o 100 % vůči klasickému řešení stacionárními paletovými regály?
 • Jsem ochoten investovat do zařízení, které by při výstavbě nového skladu mohlo významně ušetřit prostor a tím i investiční náklad?
 • Chci upravit stávající sklad se stacionárními či konzolovými regály tak, že zdvojnásobím jeho kapacitu?
 • Chci výrazně ušetřit na provozních nákladech (speciálně u mrazírny)?
 • Potřebuji FIFO obrátku zboží?
 • Chci od svého zařízení diagnostiku, bezpečnost a možnost pozdějšího vybavení poloautomatizovanými prvky?
 • Budu používat palety typu EUR, resp. jiného rozměru, a k manipulaci vysokozdvižný vozík až do výšek 12 m?

Jestli si na tyto otázky odpovíte kladně, jste krok od našeho zařízení. To je tvořeno kolejnicemi zapuštěnými do betonové podlahy a pojízdnými podvozky, na kterých jsou instalované regálové nástavby. Celý systém je ovládán řídicí elektrosoustavou s funkčními i ochrannými prvky. Naše firma zabezpečí zaměření Vašich prostor, koordinaci s podlahářskou firmou při návrhu nových podlah eventuelně při rekonstrukci stávajících podlah. Samozřejmě zajišťujeme montáž a geodetické zaměření nově položených pojezdových kolejnic. U našeho systému platí, že čím vyšší počet uložených palet, tím vhodnější je to investice. Jeho výhodou je také možnost dodatečného připojení skladového software WMS (warehouse management systém) nebo manipulace za použití automaticky naváděných vozíků AGV.

Náš systém je používán ke skladování především v těchto odvětvích:

 • mrazírenství (zde je ekonomická úspora nejmarkantnější)
 • strojírenství (plechy, tyčový materiál, svitky)
 • potravinářském průmyslu
 • farmaceutickém průmyslu
 • skladování pneumatik
 • v automotive

Pojízdný regálový systém pro paletované zboží

Pojízdné paletové regály jsou sestavou podvozku a regálu pro palety. Pohybují se po kolejnicích vsazených do podlahy. Pohyb zajišťuje soustava elektro pohonů. Stav zařízení a bezpečnost obsluhy kontroluje řídící systém. Pojízdnými regály je možné zvýšit kapacitu skladu až o 100%. Vhodné jsou pro všechny typy skladů, ve kterých je nutné na minimálním prostoru dosáhnout vysoké skladové kapacity. Předností je možnost rozšíření skladové kapacity ve stávajícím prostoru, úspora investičních nákladů při budování nových skladových prostor a úspora provozních nákladů.

Přednosti regálu

 • úspora investičních nákladů při budování nových skladovacích prostor
 • až 50 % úspory místa v prostoru stávajícího skladu
 • až 100 % navýšení kapacity ve stávajícím skladu
 • úspora energie v energeticky náročných skladech, např. mrazírnách
 • úspora provozních nákladů
 • možnost dálkového ovládání

 

Pojízdný regálový systém konzolový

Pojízdné konzolové regály jsou ve své podstatě systém se stejnými funkčními i ochrannými prvky jako systém paletový, tedy soustava kolejnic instalovaných v betonové podlaze a pojízdných podvozků. S tím rozdílem, že regálová nástavba je nahrazena systémem nosných sloupů a konzol pro skladování svitků, tyčového materiálu a plechů.
Je tedy zřejmé, že se uplatní zejména ve strojírenství, v kovoobrábění, velkoprodejnách s hutním materiálem, ale také v dřevařském průmyslu. Nosnost jednotlivých konzol je nezřídka několik tun, proto je tento systém vzhledem k hustotě skladování extrémně výhodný ve velkých kovoobráběcích a strojírenských zařízeních. Vyšší formou konzolových pojízdných regálů je regál s výsuvnými rameny u něhož je manipulace s materiálem zajišťována mostovými jeřáby.
U tohoto systému platí stejná možnost dodatečných úprav jako u paletového pojízdného systému.

Mobile Storage s.r.o.

U Korečnice 2653
68801 Uherský Brod
Czech Republic

Provozovna

U Korečnice 2653
68801 Uherský Brod
Email: info@mstorage.cz

Napište nám